Barnens Kyrka  •  Tonår  •  Läger  •  Barn/Ungdom  •  Max o Maja  •  FUN tAjM  •
 Barnens Kyrka     


Hej!!

Barn- och ungdomsgrupper

Onsdagar: 18.00-19.00 FUNtAjM
Fredagar:  19.00              Tonår

Söndagar (varannan): Barnens kyrka under gudstjänsten.
Max och Maja medverkar varje söndag på gudstjänsten.

Lyssna på oss !Producerad av Mild Media